Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 116
Nom: Joseph
Cognoms: Masdevall CollNaixement/Bateig

Lloc de naixement: Santa Maria de CamMatrimoni/Unió
Cònjugue: Magdalena Padrés Pons (25/07/1736)

Tipus unió: Religiosa