Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 1146
Nom: Juan
Cognoms: Ruhi Padrés
Pare: Francisco Ruhi Oller
Mare: Maria de la Mercé Padrés Carreras (10/04/1838)Naixement/Bateig

Data de naixement: 26/06/1861

Lloc de naixement: Hostalrich

Data bateig: 26/06/1861

Parròquia bateig: Hostalrich

Noms bateig: Juan, Jose, Francisco