Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 1123
Nom: Ignatia
Cognoms: Padrés Estañol
Pare: Jacobum Padrès
Mare: Chatarinam EstanyolNaixement/Bateig

Data de naixement: 27/08/1698

Lloc de naixement: Girona

Data bateig: 27/08/1698

Parròquia bateig: Catedral de Girona

Noms bateig: Ignatia, Maria, Rosa