Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 112
Nom: Maria
Cognoms: Estrada PadrésNaixement/Bateig

Lloc de naixement: MarenyMatrimoni/Unió
Cònjugue: Josep Brunet Coll

Tipus unió: Religiosa