Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 1112
Nom: Paula
Cognoms: Moret Padrés
Pare: Narciso Moret Galte
Mare: Francisca Padrès FontNaixement/Bateig

Data de naixement: 31/01/1840

Lloc de naixement: Pals

Data bateig: 01/02/1840

Parròquia bateig: Sant Pere de Pals

Noms bateig: Paula, Francisca, Josepa