Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 1100
Nom: Maria de la Asuncion
Cognoms: Carreras Padrés
Sobrenom: Maria de la Asuncion Carreras y Romaguera
Pare: Antoni Carreras Romaguera
Mare: Maria del Carmen Padrés Casellas (10/07/1878)Naixement/Bateig

Data de naixement: 02/09/1902

Lloc de naixement: Sant Sadurni de l'Heura

Data bateig: 06/09/1902

Parròquia bateig: Sant Sadurni de l'Heura

Noms bateig: Maria de la Asuncion, Petra, Teresa