Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 1098
Nom: Maria
Cognoms: Batlle Padrés
Pare: Salvio Batlle
Mare: Chatarina Padrés Rispau (09/06/1801)Naixement/Bateig

Data de naixement: 08/10/1831

Lloc de naixement: Montiró

Data bateig: 09/10/1831

Parròquia bateig: Montiró

Noms bateig: Maria, Lucia, Dolores