Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 1086
Nom: Joseph
Cognoms: Congost Padrés
Pare: Amer Congost Quintana
Mare: Catherina Padrés Pons (28/05/1740)Naixement/Bateig

Data de naixement: 01/04/1776

Lloc de naixement: Mata - Banyoles

Data bateig: 01/04/1776

Parròquia bateig: Sant Andre de Mata - Banyoles

Noms bateig: Joseph, JOan, Andreu