Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 1079
Nom: Rosa
Cognoms: Dalmau Padrés
Pare: Pere Dalmau Germá
Mare: Maria Padrés Sarrá (05/04/1787)Naixement/Bateig

Data de naixement: 19/05/1827

Lloc de naixement: Santa Maria de Camós

Data bateig: 19/05/1827

Parròquia bateig: Santa Maria de Camós

Noms bateig: Rosa, Maria, Theresa