Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 1078
Nom: Joaquin
Cognoms: Padrés Casellas
Pare: Pedro Padrés Rubirola (05/08/1831)
Mare: Tecla Casellas PratsevallNaixement/Bateig

Data de naixement: 14/07/1867

Lloc de naixement: Santa Maria de Camós

Data bateig: 15/07/1867

Parròquia bateig: Santa Maria de Camós

Noms bateig: Joaquin, Vicente, Tomás