Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 1060
Nom: Joaquin
Cognoms: Padrés Sala
Pare: Estevan Padrès Pigem
Mare: Teresa Sala MirNaixement/Bateig

Data de naixement: 06/01/1858

Lloc de naixement: Santa Leocadia del Terri

Data bateig: 07/01/1858

Parròquia bateig: Santa Leocadia del Terri

Noms bateig: Joaquin, Jayme, Pedro