Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 1052
Nom: Agusti
Cognoms: Padrés Joera
Pare: Amer Padrès Congost (17/04/1769)
Mare: Chatarina Johera PonsatiNaixement/Bateig

Data de naixement: 09/01/1813

Lloc de naixement: Corça

Data bateig: 10/01/1813

Parròquia bateig: Santa Basilisa de Corçá

Noms bateig: Agusti, Josep, Juliá