Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 1051
Nom: Joseph
Cognoms: Padrés Gubern
Pare: Joseph Padrés Verdaguer
Mare: Magdalena GubernNaixement/Bateig

Data de naixement: 16/05/1794

Lloc de naixement: Verges

Data bateig: 18/05/1794

Parròquia bateig: Santa Maria de Hostalrich

Noms bateig: Joseph, Joan, Salvi