Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 1050
Nom: Magdalena
Cognoms: GubernMatrimoni/Unió
Cònjugue: Joseph Padrés Verdaguer

Tipus unió: Religiosa