Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 1030
Nom: Serafina
Cognoms: Camo Padrés
Pare: Isidro Camo Mulleras
Mare: Maria Padrès PigemNaixement/Bateig

Data de naixement: 04/09/1825

Lloc de naixement: Santa Pau

Data bateig: 05/09/1825

Parròquia bateig: Santa Pau

Noms bateig: Serafina, Theresa, Margarida