Notice: Undefined offset: 2 in /var/www/padres2/libs/funcions.php on line 39

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/padres2/libs/funcions.php on line 39
El cognom Padres

Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 103
Nom: Margarida
Cognoms: PujolMatrimoni/Unió
Cònjugue: Jauma Padrés Coll (18/09/1674)Matrimoni/Unió
Cònjugue: (//)

Data: 28/01/1721
Tipus unió: Religiosa

Lloc: Santa Maria de Camós