Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 1027
Nom: Emilio
Cognoms: Bosch Padrés
Pare: Antoni Bosch Granés
Mare: Rosa Padrés Mitjá (08/08/1851)Naixement/Bateig

Data de naixement: 18/04/1880

Lloc de naixement: Sarriá de Ter

Data bateig: 21/04/1880

Noms bateig: Emilio, Pedro, Antonio