Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 1026
Nom: Joaquin
Cognoms: Padrés Texidor
Pare: Miquel Padrés Batlle (28/09/1814)
Mare: Gertrudis Texidor CamosNaixement/Bateig

Data de naixement: 24/03/1855

Lloc de naixement: Santa Maria de Camós

Data bateig: 25/03/1855

Parròquia bateig: Santa Maria de Camós

Noms bateig: Joaquin. Miguel, Vicente