Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 1022
Nom: Lorenzo
Cognoms: Vila SoláMatrimoni/Unió
Cònjugue: Maria Padrés Vila (29/03/1842)

Tipus unió: Religiosa