Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 102
Nom: Pere
Cognoms: SerraNaixement/Bateig

Lloc de naixement: VilacolumMatrimoni/Unió
Cònjugue: Francesca Verdier Padrés

Tipus unió: Religiosa