Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 1019
Nom: Marti
Cognoms: Padrés Guillo
Pare: Gaspar Padrès Geronés
Mare: Agustina GuilloNaixement/Bateig

Data de naixement: 01/04/1746

Lloc de naixement: Torroella de Montgri

Data bateig: 03/04/1746

Parròquia bateig: Torroella de Montgri