Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 1011
Nom: Teresa
Cognoms: PalauMatrimoni/Unió
Cònjugue: Buenaventura Padrés

Tipus unió: Religiosa