Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 101
Nom: Vicens
Cognoms: CasadevallMatrimoni/Unió
Cònjugue: Margarida Padrés Coll (22/02/1688)

Tipus unió: Religiosa