Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 80
Nom: Margarida
Cognoms: Serra SarquellaNaixement/Bateig

Lloc de naixement: VilavenutMatrimoni/Unió
Cònjugue: Joan Padrés Duran (11/07/1788)

Tipus unió: Religiosa