Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 620
Nom: Maria Rosa
Cognoms: Padrés Nicolau
Pare: Joan Coll Padrés (25/03/1668)
Mare: Margarida NicolauNaixement/Bateig

Data de naixement: 06/11/1718

Lloc de naixement: Santa Maria de Camós

Data bateig: 06/11/1718

Parròquia bateig: Santa Maria de Camós

Oficiant bateig: Pau Castanyer

Noms bateig: Teresa, Margarida

Padrí: Salvi Coll -Santa Maria de Camós

Padrina: Rosa Nicolau -ArmadásMatrimoni/Unió
Cònjugue: Joan Duran

Tipus unió: Religiosa