Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Documents

Acta de Bateig i Naixement de Maria Rosa Padrés Nicolau

ARXIU DIOCESA DE GIRONA                                                                                                                    Amb el seguent contingut

Als cis del mes de novembre del any mil set cens y desavuit foch Batejada en las fons Baptismals              de la Parroquial Iglesia de Santa Maria de Camos per mi Pau Castanyer Prevere y Rector de dita Isglesia      MARIA ROSA, TERESA, MARGARIDA PADRES filla llegitima y natural de JOAN PADRES brasser de dit lloch de Camos y MARGARIDA sa muller foren Padrins SALVI COLL pages de la present Parroquia y ROSA NICOLAU donsella de Armadas parroquia de Cornella

 

Acta de Matrimoni de Maria Rosa Padres Nicolau i Joan Duran (document num. 1)

ARXIU DIOCESA DE GIRONA                                                                                                              Amb el seguent contingut

Als vint y sis del mes de Febrer del any mil ser cens quaranta tres Jo Bonaventura Passapera Prevere y Rector de la Iglesia Parroquial de Santa Maria de Camos obtingue la llicencia (remissis monitonobue) del molt Reverent Sr. Vicari General Dr. Verdaguer despedida als vint y quatre.......                    

............continua al document num 2

 

Acta de Matrimoni de Maria Rosa Padres Nicolau i Joan Duran (document num 2)

ARXIU DIOCESA DE GIRONA                                                                                                           Amb el seguent contingut

document num 2

.........del mateix mes y any per assistir al Matrimoni celebrador entre JOAN DURAN jove treballador habitant desta Parroquia fill llegitim y natural de Baldiri Duran treballador de Centenys y de Maria Duran y ............... sa muller difunta y ROSA PADRES donzella filla llegitima y natural de JOAN PADRES treballador de Santa Maria de Camos y de MARGARIDA PADRES Y NICOLAU sa muller difuns en la Iglesia Parroquial de Santa Maria de Camos aventlos interrogats y antes lo mutuo consentiment de dits contrahents, per paraules de present los he unit en Matrimoni segons rito y ceremonia de nostra Mare La Iglesia essent presents per testimonis per ex fi cridats Vicens Cadavall pages de Cors y PERE PADRES mestre de casas desta Parroquia

Als 26 de Febrer de 1745 se los celebra missa de Benediccio

 

Maria Rosa Padrés Nicolau - Arxiu documents Family Search

0620 Name: Maria Rosa Teresa Margarida Padres

Gender: Female

Baptism/Christening Date: 06 Nov 1718

Baptism/Christening Place: SANTA MARIA DE CAMOS, GERONA, SPAIN

0608 Father's Name: Joan Padres:

0603 Mother's Name: Margarida

Indexing Project (Batch) Number: C87602-1 System Origin: Spain-VR Source Film Number: 1383579 Reference Number: 2:1MHX2KL Collection: Spain Baptisms, 1502-1940

Indexing Project (Batch) Number: C87602-1 System Origin: Spain-ODM Source Film Number: 1383579 Reference Number: Collection: Spain Baptisms, 1502-1940