Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 609
Nom: Jauma
Cognoms: Padrés Coll
Sobrenom: Jauma Coll Padrés
Pare: Salvi Coll Padrés
Mare: Maria Padrès CollNaixement/Bateig

Data de naixement: 18/09/1674

Lloc de naixement: Santa Maria de Camós

Data bateig: 18/09/1674

Parròquia bateig: Santa Maria de Camós

Oficiant bateig: Mathia Riera

Noms bateig: Joan, Amer i Nicolau

Padrí: Jaume Sola Santa Maria de Camós

Padrina: Angela Font Sant Joan de MomboMatrimoni/Unió
Cònjugue: Margarida Pujol