Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 44
Nom: Pere
Cognoms: Padrés Nicolau
Pare: Llorens Padrès
Mare: Cathalina Puig TorrentMatrimoni/Unió
Cònjugue: Crecencia Puig TorrentMatrimoni/Unió
Cònjugue: Maria Rispau Riera