Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 20
Nom: Rosa
Cognoms: Padrés Cervia
Pare: Pere Joan Padres Nicolau
Mare: Theresa Cervia VilarNaixement/Bateig

Data de naixement: 09/06/1765

Lloc de naixement: Cors

Data bateig: 09/06/1765

Parròquia bateig: Sant Julia i Santa Basilisa de Corts

Oficiant bateig: Miquel Buch

Noms bateig: Rosa, Theresa, Magdalena

Padrí: Joseph Cervia

Padrina: Theresa OriolDefunció/Enterrament

Data defunció: 24/11/1767
Lloc defunció: Corts
Data enterrament: 26/11/1767
Lloc enterrament: Corts