Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Documents

Acta Defució i enterro de Rosa Padres Cervia

Document Arxiu Diocesa de Girona

amb el seguent contingut:

Als 24 del mes de Novembre de 1767 mori ROSA Albat de edad de dos anys filla legitima y naturald e PERE JOAN PADRÉS mestre de casas de Corts y de THERESA PADRÉS y CERVIÁ conjuges vivints. Al cadaver de la qual se ha donat sepultura en lo sementiri de la Igleis de St. Juliá de Corts lo die 26 del mateix mes y any. Seli ha celebrat missa resada. Han donat per charitat de la missa 61 dich ...........63                                    Mes per dret de enterratge.....................293

 

Acta Bateig i naixement Rosa Padres Cervia

Arxiu Diocesa de Girona

amb el seguent contingut

Als 3 del mes de Juny de 1765 en las fonts baptismals de la Igleisa Parroquial de Sant Juliá del lloch de Corts del Bisbat de Gerona Jo Miquel Buch Prevere y Rector de dita Iglesia y de la de St. Andreu del lloch de Mata he batejat a ROSA, THERESA, MAGDALENA, filla legitima y natural de PERE JOAN PADRÉS mestre de casas de Corts y de THERESA CERVIA conjuges vivints. Neta de part de Pare de JOAN PADRES treballador y de MARGARIDA NICOLAU conjuges difuns en la parroquia de Sta. Maria de Camos Y neta de part de Mare DE Salvi Cerviá Pages y de Magdalena Cervia y Vilar conjuges vivins en la Parroquia de la Mota Foren Padrins Joseph Cervia jove pages de la Mora y Theresa Oriol muller de miquel Oriol pages masover de Borgonya

Vª Miquel Buch Prevere y Rector predit

Rosa Padrés Cerviá - Arxiu documents Family Search

0020 Name: Rosa Theresa Magdalena Padres Cervia

Gender: Female

Baptism/Christening Date: 09 Jun 1765

Baptism/Christening Place: SAN JULIAN Y SANTA BASILISA de CORS

0655 Father's Name: Pere Joan Padres

0019 Mother's Name: Theresa Cervia

Maternal Grandfather's Name: Salvi Cervia

Maternal Grandmother's name: Magdalena Cervia

Indexing Project (Batch) Number: C87855-1 System Origin: Spain-ODM Source Film Number: 1361241 Reference Number: Collection: Spain Baptisms, 1502-1940