Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 111
Nom: Baldiri
Cognoms: RaminyoNaixement/Bateig

Lloc de naixement: Santa Maria de CamosMatrimoni/Unió
Cònjugue: Maria Coll Padres (31/05/1660)

Data: 21/01/1680
Tipus unió: Religiosa

Lloc: Sta Maria de Camos