Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 11
Nom: Catherina
Cognoms: Padrés Pons
Pare: Jacinto Padrès Clapera
Mare: Anna Maria Pons FiguerasNaixement/Bateig

Data de naixement: 28/05/1740

Lloc de naixement: Santa Maria de Camós

Data bateig: 05/06/1740

Parròquia bateig: Santa Maria de Camós

Oficiant bateig: Bonaventura Passapera

Noms bateig: Catherina, Anna, Francisca

Padrí: Matheu Pons de Brunyola

Padrina: Catherina Esquerra PadrésMatrimoni/Unió
Cònjugue: Amer Congost Quintana

Tipus unió: Religiosa