Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Documents

Acta de Naixement i Bateig de Catherina Padrés Pons

ARXIU DIOCESA DE GIRONA                                                                                                               Amb el seguent contingut  

                                                                                                                  Als sinch del mes de Juny del any mil set cens quaranta, en las fons baptismals de la Iglesia Parroquial de Santa Maria de Camós del present Bisbat de Gerona, Jo Bonaventura Passapera Prevere y Rector de dita Iglesia, he batejat a CATHERINA, ANNA y FRANCISCA nada als vint y vuyt de Maig del mateix any, filla legitima y natural de JACINTO PADRÉS pages Masover del Mas Tassi desta Parroquia, y de ANNA MARIA PADRÉS y PONS sa muller. Foren Padrins Matheu Pons jove pages de Brunyola y Catherina Esquerrana y PADRÉS

Catherina Padrés Pons - Arxiu Documents Family Search

0011 Name: Catherina Anna Francisca Padres

Gender: Female

Baptism/Christening Date: 05 Jun 1740

Baptism/Christening Place: Santa María de Camós, Gerona, Spain

Birth Date: 28 May 1740

Birthplace: Santa María de Camós, Gerona, Spain

0109 Father's Name: Jacinto Padres

0108 Mother's Name: Anna Maria Padres Y Pons

Indexing Project (Batch) Number: C87602-1 System Origin: Spain-ODM Source Film Number: 1383579 Reference Number: Collection: Spain Baptisms, 1502-1940

Indexing Project (Batch) Number: C87602-1 System Origin: Spain-VR Source Film Number: 1383579 Reference Number: 2:1MHX7RP Collection: Spain Baptisms, 1502-1940