Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 109
Nom: Jacinto
Cognoms: Padrès Clapera
Pare: Salvi Padrés Coll (15/02/1666)
Mare: Magdalena Clapera FluviáNaixement/Bateig

Lloc de naixement: Santa Maria de Camós

Parròquia bateig: Santa Maria de CamósMatrimoni/Unió
Cònjugue: Anna Maria Pons Figueras

Tipus unió: Religiosa