Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Documents

Acta de matrimonio de Jacinto Padres Clapera i Anna Maria Pons Figueras

Arxiu Diocesa de Girona

Amb el seguent contingut

Als dotze Maig del any mil set cens trenta y sis ab llicencia del Ilm.V.G. Barbero se son Esposats JACINTO PADRES y COLL jove pages fill llegitim y natural de SALVI COLL y PADRES pages de Sta. Maria de Camos ¿Condal? y de MADALENA COLL PADRES Y CLAPERA vivint de de una part y ANNA MARIA PONSA donsella habitant en dit lloch filla de Joan Pons y Anna Maria Pons y Figueras conyuges habitants en Brunyola vivins de part altre en presensia de Francisco Barnich Capalla y Curat de St. Feliu de Girona en testemoni del Rector Joan Castallar Capalla servint la Iglesia de St.Miquel de Palau Çacosta y Francisco Genis traballador de Gerona del Bisbat de Gerona es estat residint la Rectoria de Sta. Maria de Camós lo C. Fra. Geroni Biscastell Servit