Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Documents

Acta de Bateig i Naixement de Margarida Duran Padrés

Arxiu Diocesa de Girona

Amb el seguent contingut

Als Vint de Janer del Any mil set cens quaranta quatre en las fons baptismals de la Iglesia Parroquial de Sta. Maria de Camós del present Bisbat de Geron, Jo Bonaventura Passapera Prevere y Rector de dita Iglesia, he batejat a Margarida, Theresa y a Rosa, nada als dinou del mateix mes y Any filla legitima y natural de Joan Duran treballador masover de la casa de Pere Padres del Vehinat desta Parroquia, y de Rosa Durán y Padrès sa muller. Foren Padrins Pere Padrés jove mestre de casas de dita Parroquia y Maria Cadavall y Coll muller de Vicens Cadavall

Margarida Duran Padrés - Arxiu documents Family Search

0659 Name: Margarida Theresa Rosa Duran

Gender: Female

Baptism/Christening Date: 20 Jan 1744

Baptism/Christening Place: Santa María de Camós, Gerona, Spain

Birth Date: 19 Jan 1744 Birthplace: Santa María de Camós, Gerona, Spain

0110 Father's Name: Joan Duran

0620 Mother's Name: Rosa Duran Y Padres

Indexing Project (Batch) Number: C87602-1 System Origin: Spain-ODM Source Film Number: 1383579 Reference Number: Collection: Spain Baptisms, 1502-1940

Indexing Project (Batch) Number: C87602-1 System Origin: Spain-VR Source Film Number: 1383579 Reference Number: 2:1MHX8DL Collection: Spain Baptisms, 1502-1940