Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 659
Nom: Margarida
Cognoms: Duran Padrés
Pare: Joan Duran
Mare: Maria Rosa Padrés Nicolau (06/11/1718)Naixement/Bateig

Data de naixement: 19/01/1744

Lloc de naixement: Santa Maria de Camós

Data bateig: 20/01/1744

Parròquia bateig: Santa Maria de Camós

Oficiant bateig: Bonaventura Passapera

Noms bateig: Margarida, Theresa, Rosa

Padrí: Pere Padrés Sta. Maria de Camós

Padrina: Maria Coll muller de Vicens Cadavall