Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 97
Nom: Bernat
Cognoms: Trias Padrés
Sobrenom: Bernat Trias Trias
Pare: Josep Trias
Mare: Caterina PadrèsNaixement/Bateig

Data de naixement: 22/08/1768

Lloc de naixement: Santa Maria de Camós

Data bateig: 23/08/1768

Parròquia bateig: Santa Maria de Camós

Noms bateig: Bernat, Rafel, FranciscoMatrimoni/Unió
Cònjugue: Maria Casals Galceran

Tipus unió: Religiosa