Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 96
Nom: Antoni
Cognoms: VidalMatrimoni/Unió
Cònjugue: Teresa Padrés Coll (22/11/1676)

Tipus unió: Religiosa