Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 95
Nom: Magdalena
Cognoms: Clapera FluviáNaixement/Bateig

Lloc de naixement: Sant Esteve de Bas

Parròquia bateig: Sant Esteve de BasMatrimoni/Unió
Cònjugue: Salvi Padrés Coll (15/02/1666)

Data: 25/11/1692
Tipus unió: Religiosa

Lloc: Sana Maria de Camós