Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 94
Nom: Salvi
Cognoms: Padrés Coll
Sobrenom: Salvi Coll Padr
Pare: Salvi Coll Padrés
Mare: Maria Padrès CollNaixement/Bateig

Data de naixement: 15/02/1666

Lloc de naixement: Sant Vicen

Parròquia bateig: Santa Maria de Cam

Oficiant bateig: Jaume Gallart

Noms bateig: Pera, Juan

Padrí: Salvi Serra -Sant Vicen

Padrina: Margarida Coll -Santa Maria de CamMatrimoni/Unió
Cònjugue: Magdalena Clapera Fluviá

Data: 25/11/1692
Tipus unió: Religiosa

Lloc: Sana Maria de Camós