Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 93
Nom: Anna
Cognoms: CasellasNaixement/Bateig

Lloc de naixement: SordsMatrimoni/Unió
Cònjugue: Salvi Coll Padrés