Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 92
Nom: Salvi
Cognoms: Coll Padrés
Sobrenom: -maior de dies-Naixement/Bateig

Lloc de naixement: Santa Maria de CamósMatrimoni/Unió
Cònjugue: Anna Casellas