Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 918
Nom: Dolors
Cognoms: Simon Padrés
Pare: Simon
Mare: Catalina Padrés Planella