Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 915
Nom: Dolors
Cognoms: Bague OliverasNaixement/Bateig

Data de naixement: 08/11/1945

Lloc de naixement: CamalleraMatrimoni/Unió
Cònjugue: Pere Geli Padrés (25/01/1941)

Tipus unió: Religiosa i civil