Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 905
Nom: Pere
Cognoms: Madrenes Padrés



Defunció/Enterrament
Lloc defunció: Girona