Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 904
Nom: Pere
Cognoms: Geli Padrés
Pare: Pere Geli Pairet
Mare: Montserrat Padrés PlanellaNaixement/Bateig

Data de naixement: 25/01/1941

Lloc de naixement: CamalleraMatrimoni/Unió
Cònjugue: Dolors Bague Oliveras (08/11/1945)

Tipus unió: Religiosa i civil