Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 902
Nom: Salvador
Cognoms: Dalmau Padrés
Sobrenom: Salvador Dalmau Dalmau
Pare: Salvador Dalmau Arnai
Mare: Madalena Padrés RobiraNaixement/Bateig

Data de naixement: 18/03/1767

Lloc de naixement: Santa Maria de Camos

Data bateig: 22/03/1767

Parròquia bateig: Santa Maria de Camos

Oficiant bateig: Pere Baucells

Noms bateig: Salvador, Gregori, Gabriel

Padrí: Gregori Sans i Rigal Figueres

Padrina: Maria Delmau Cartella