Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 901
Nom: Salvador
Cognoms: Delmau Padrés
Sobrenom: Salvador Delmau Delmau
Pare: Salvador Dalmau Arnai
Mare: Madalena Padrés RobiraNaixement/Bateig

Data de naixement: 10/11/1765

Lloc de naixement: Santa Maria de Camós

Data bateig: 14/11/1765

Parròquia bateig: Santa Maria de Camos

Oficiant bateig: Bonaventura Passapera

Noms bateig: Salvador, Garau. Rafel

Padrí: Garau Pont Llambilles

Padrina: Maria Delmau -Donzella- Cartella