Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 898
Nom: Vicens
Cognoms: Padrés Pons
Pare: Joseph Padrés Clapera (24/03/1704)
Mare: Thereza Pons FiguerasNaixement/Bateig

Data de naixement: 22/06/1755

Lloc de naixement: Santa Maria de Camós

Data bateig: 24/06/1755

Parròquia bateig: Santa Maria de Camós

Oficiant bateig: Bonaventura Passapera

Noms bateig: Joseph, Mateu

Padrí: Vicens Cadavall Santa Maria de Camós

Padrina: Margarida Borra y Pons Brunyola